Kemas kini terakhir pada 4 September 2023
ii99 ("kami", "kita", atau "kami") mengendalikan www.ii99.com. Di www.ii99.com, kami amat menghargai anda memilih dan menggunakan laman web (www.ii99.com) dan kami menghormati privasi pengguna sebagai salah satu faktor yang paling penting. Halaman ini memberi maklumat kepada anda mengenai dasar-dasar kami mengenai pengumpulan, penggunaan, dan penyingkapan Maklumat Peribadi yang kami terima dari pengguna laman ini.

 

Pengumpulan Maklumat

Apabila anda melawat laman web ini, kami dan perkhidmatan kami secara automatik mengumpul maklumat tertentu tentang halaman web individu atau produk yang anda lihat, laman web atau istilah carian yang merujuk anda ke laman web ini, dan maklumat tentang cara anda berinteraksi dengan laman web ini.

Cara berikut digunakan oleh kami dan perkhidmatan kami untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda secara automatik:

Melalui pelayar atau peranti anda: Maklumat tertentu dikumpul oleh kebanyakan pelayar atau secara automatik melalui peranti anda, seperti alamat Media Access Control (MAC), jenis peranti, resolusi skrin, nama dan versi sistem pengendalian, pengeluar dan model peranti, bahasa, jenis dan versi pelayar Internet yang anda gunakan. Kami menggunakan maklumat ini untuk memastikan bahawa perkhidmatan berfungsi dengan baik.

Penggunaan Kuki: Kuki adalah fail teks kecil yang disimpan terus pada peranti anda apabila anda melawat laman web. Tujuan penggunaan kuki adalah untuk memahami pilihan dan minat pengguna serta menjejaki jejak pengguna, melaksanakan pemasaran yang disasarkan dan menyediakan perkhidmatan yang disesuaikan dengan memeriksa tahap penyertaan dalam pelbagai acara dan bilangan lawatan.

 

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat tersebut untuk meningkatkan penawaran produk dan penjenamaan kami. Penggunaan khusus termasuk:

 • Untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda
 • Untuk menjalankan kempen pemasaran dan pengiklanan apabila produk baharu tiba, dan sebagainya
 • Untuk menjalankan analisis dalaman bagi memantau bagaimana anda menggunakan laman web kami
 • Untuk meningkatkan perkhidmatan dan produk yang kami sediakan

 

Penzahiran

Untuk pertimbangan privasi, secara umumnya kami tidak berkongsi atau menjual Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan kewangan semata-mata. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, kami boleh berkongsi Maklumat Peribadi anda

Maklumat dengan rakan kongsi kami dan rakan yang dipercayai untuk menyediakan produk atau perkhidmatan kepada anda. Contoh yang berkaitan termasuk:

 • Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda dengan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan penting kepada kami agar kami dapat menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda.
 • Kami mungkin berkongsi Maklumat Peribadi anda untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan, untuk menjawab arahan, waran carian, atau permintaan maklumat lain yang sah yang kami terima, atau untuk melindungi hak-hak kami.
 • Kami mungkin menghantar mesej atau panggilan melalui perkhidmatan untuk mengesahkan identiti anda.
 • Kami mungkin menggunakan Google Analytics untuk membantu kami memahami bagaimana pelanggan kami menggunakan laman web ini.

 

Pihak Ketiga

Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke perkhidmatan pihak ketiga yang mungkin mengendalikan mana-mana laman web atau perkhidmatan dalam talian, yang tidak berada di bawah kawalan kami. Ketersediaan atau penyenaraian pautan ke mana-mana laman web atau harta yang sedemikian dalam Perkhidmatan tidak menandakan sokongan terhadapnya oleh kami atau oleh rakan kongsi kami. Pada masa yang sama, kami tidak bertanggungjawab atas pengumpulan, penggunaan, penzahiran, atau amalan keselamatan maklumat organisasi lain, seperti Facebook, Apple, Google, Microsoft, atau mana-mana pembangun aplikasi lain, pembekal aplikasi, pembekal platform media sosial, pembekal sistem pengendalian, pembekal perkhidmatan tanpa wayar, atau pengeluar peranti, termasuk berkaitan dengan maklumat yang anda dedahkan kepada organisasi lain sedemikian melalui atau berkaitan dengan Perkhidmatan.

 

Hak Pengguna

Pengguna boleh menggunakan hak-hak berikut:

 • Pengguna boleh melihat atau mengedit maklumat peribadi pengguna melalui perkhidmatan pelanggan.
 • Pengguna boleh menghubungi perkhidmatan pelanggan melalui surat, telefon, atau e-mel, dan tindakan yang diperlukan akan diambil.
 • Jika maklumat peribadi dibatalkan atau dipadamkan atas permintaan pengguna, syarikat akan mematuhi terma yang dinyatakan di bawah "Tempoh pemilikan dan penggunaan maklumat peribadi," dan melarang penzahiran atau penggunaan untuk tujuan lain.

 

Kanak-Kanak

Perkhidmatan kami tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun, dan kami tidak sengaja mengumpul maklumat peribadi dari mereka. Jika anda berusia di bawah 16 tahun, sila jangan cuba untuk mengisi borang kami atau menghantar kami sebarang maklumat peribadi tentang diri anda.

 

Perubahan dalam Dasar Privasi

Kami, www.ii99.com, berhak untuk mengemaskini dasar privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan, sebagai contoh, perubahan dalam amalan kami atau atas sebab-sebab operasi, undang-undang, atau kawalan lain. Jika kami mengubah dasar ini, kami akan mengemaskini yang terkini di sini agar anda memahami maklumat apa yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan apa kami mengguna dan/atau menzahirkan maklumat tersebut.